เครื่องเชื่อมไอจีบีที

เครื่องเชื่อม IGBT ซีรีส์ DPS20

อุปกรณ์พิเศษที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อด้วยไฟฟ้าและซ็อกเก็ตของท่อแรงดันโพลีเอทิลีน (PE) หรือท่อที่ไม่ใช่แรงดัน

ฝากข้อความของคุณ